0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Specjalista ds. pracowniczych

Główne obowiązki:

 • Kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyjnych w Grupie OPEC (przygotowywanie i publikacja ogłoszeń, selekcja aplikacji, spotkania rekrutacyjne i ocena kandydatów, analiza efektywności procesów rekrutacyjnych).
 • Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie administracji kadrowej.
 • Kontrola nad ważnością badań okresowych, szkoleń BHP oraz innych uprawnień.
 • Prowadzenie dokumentacji personalnej.
 • Udział w tworzeniu i usprawnianiu procedur oraz narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, mile widziane kierunki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych, również w bezpośrednim poszukiwaniu kandydatów przy wykorzystaniu mediów społecznościowych (LinkedIn, Facebook).
 • Doświadczenia w prowadzeniu obsługi kadrowej.
 • Bardzo dobrej znajomości prawa pracy.
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości pakietu MS Office.
 • Umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

 Oferujemy: 

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem.
 • Dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej.
 • Dodatkowe dni wolne.
 • Dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne.
 • Pakiety medyczne.

 Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 12 czerwca 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

 W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 45 06 291 lub 56 45 06 144

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
  w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO  – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę  w przypadku pozostałych danych.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content