0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Świadectwa energetyczne

Informacje dla audytorów:

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych:

WPc = 0,864

Określenie typu węzłów cieplnych dostarczających ciepło (w zależności od funkcji jaką pełni dany węzeł):

  • w przypadku węzła 1-funcyjnego centralnego ogrzewania – Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy
  • w przypadku węzła 1 – funkcyjnego ciepłej wody użytkowej – Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy
  • w przypadku węzła 2 – funkcyjnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy

Określenie procentowe wykorzystywanego nośnika energii (węgiel kamienny/biomasa) na potrzeby wytwarzania ciepła dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:

αDH = 90,32%

Określenie wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania:

System ogrzewania bez zasobnika ciepła

Określenie wartości średniej rocznej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej:

System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej

Skip to content