0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Kontrole organów zewnętrznych

2021

6.08.2021 r. Kontrolę przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Torunia

zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie  danych do celów ubezpieczeń społecznych.

2020
W 2020 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.

2019
W 2019 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.

2018
W 2018 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.

2017
W 2017 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.

2016
W 2016 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.

2015
W 2015 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.

2014
W 2014 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.

2013
W 2013 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content