0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Usługi

Spółka OPEC-TERMO świadczy usługi w zakresie wykonawstwa, eksploatacji systemów ciepłowniczych oraz pogotowia ciepłowniczego. Ponadto Spółka OPEC-TERMO świadczy całoroczne usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi kotłowni lokalnych. Służymy wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa w osiągnięciu jak najlepszych efektów ekonomicznych w obsłudze kotłowni i instalacji ciepłowniczej w zasilanych obiektach.

Dlaczego OPEC TERMO?

OPEC-TERMO Sp. z o.o.  jest sprawdzonym wykonawcą z doświadczeniem przy projektowaniu, budowie, naprawie, serwisie, eksploatacji i modernizacji: sieci ciepłowniczych (tradycyjnych, preizolowanych, napowietrznych, wysoko i niskoparametrowych), komór ciepłowniczych, węzłów cieplnych (indywidualnych i grupowych), kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe oraz instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u.

Przy wyborze firmy zajmującej się eksploatacją Państwa kotłowni ważne jest aby była to firma z doświadczeniem. Zajmujemy się eksploatowaniem kotłowni od 1965 roku. Obecnie eksploatujemy 15 kotłowni gazowych na terenie Grudziądza. Naszymi Odbiorcami są Klienci indywidualni, firmy prywatne i instytucje państwowe. Dostarczamy ciepło do przedszkoli, szkół, budynków mieszkalnych, jednostek wojskowych, Domów Pomocy Społecznej oraz placówek kulturalnych. Świadczymy całoroczne usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi kotłowni. Służymy wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa w osiągnięciu jak najlepszych efektów ekonomicznych w obsłudze kotłowni i instalacji ciepłowniczej w zasilanych obiektach. Ciepło wytworzone z kotłowni lokalnych służy do: podgrzewania wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej; centralnego ogrzewania; wytworzenia pary technologicznej na potrzeby technologiczne, w pralniach, kuchniach itp

Co zyskujesz?

Bezpieczeństwo

Każda instalacja gazowa, wymaga dbałości o jej stan techniczny:
– okresowa kontrola instalacji gazowej (wykrywacz gazu) i instalacji alarmowej detekcji gazu,
– zabezpieczenie urządzeń kotłowni w sytuacjach awaryjnych,
– bieżące czuwanie nad prawidłową eksploatacją urządzeń kotłowni,
– dbałość o terminowość przeglądów zewnętrznych (badanie kominiarskie, środowiskowe, elektryczne, UDT)

Optymalna sprawność, niższe koszty

Optymalne ustawienie urządzeń grzewczych pozwala zaoszczędzić nawet do 30% kosztów:
– dostosowania temperatury czynnika grzewczego do zmian pogodowych,
– dbałość o właściwe funkcjonowanie urządzeń pomiarowych,
– odpowietrzanie instalacji z poziomu kotłowni.

Przedłużona żywotność kotłowni

Koszt kotłowni jak wiadomo jest wysoki stąd warto pomyśleć o jak najdłuższej jej pracy:
– bieżące sprawdzanie parametrów pracy kotłowni i przekazywanie ich właścicielowi w postaci okresowych raportów w książce pracy kotłowni,
– dbałość o czystość i przepustowość filtrów na wszystkich instalacjach,
– kontrola i typowanie urządzeń wadliwych do wymiany lub remontu.

Wygoda

Nie musisz się znać na obsłudze kotłowni żeby z niej korzystać:
– uruchomienie i włączenie kotłowni w zależności od potrzeb i dyspozycji właściciela,
– usuwanie usterek kotłowni w nagłych przypadkach (Pogotowie cieplne 993),
– doradztwo i pomoc w wyborze kupna nowych urządzeń kotłowni,
– możliwość zamontowania systemu powiadamiania o awariach, pozwalającego na natychmiastową reakcję obsługi.

Zakres usług

1. Projektowanie, budowa i eksploatacja:

a) sieci ciepłowniczych tradycyjnych, preizolowanych, napowietrznych, wysoko i niskoparametrowych
b) komór ciepłowniczych
c) węzłów ciepłowniczych indywidualnych i grupowych
d) kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe, instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
e) instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła
f) instalacji układów klimatyzacji

2. nadzór nad czynnościami związanymi z:
a) wykonywaniem pomiaru zawartości CO2 – raz na 3 miesiące,
b) sprawdzaniem ciśnienia w instalacji,
c) sprawdzaniem działania zaworów bezpieczeństwa,
d) sprawdzaniem działania urządzeń regulacyjnych,
e) sprawdzaniem szczelności kotła i ewentualna ich poprawa,
f) sprawdzaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej kotłowni – raz na 3 miesiące,
g) sprawdzaniem ciągu kominowego – raz na 3 miesiące,
h) określaniem sprawności kotłowni – raz na 3 miesiące,
i) przeprogramowaniem parametrów kotłowni na wyraźne żądanie Zamawiającego,
j) czyszczeniem komory spalanie oraz palnika – raz do roku.

3. Wykonywanie dwa razy w roku kontroli kominiarskiej.
4. Wykonywanie raz w roku badanie szczelności instalacji gazowej, jeśli taka jest źródłem paliwa.
5. Wykonywanie raz w roku sprawdzenia działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa.
6. Przeprowadzanie kalibracji urządzeń z Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa- raz na trzy lata.
7. Spisywanie raz w miesiącu danych z liczników ciepła.
8. Przeprowadzanie sprawdzeń legalizacji gaśnic znajdujących się na terenie kotłowni – raz w rok.
9. Usuwanie awarii w kotłowni przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
10. Przeprowadzanie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej znajdujących się na terenie kotłowni.
11. Prowadzenie dokumentacji dozorowej dla Urzędu Dozoru Technicznego
12. Na życzenie Właściciela zainstalujemy urządzenia do odczytów parametrów z kotłowni na bieżąco w Internecie.
13. Oferta zapewnia przestrzeganie
a) przepisów Prawa Energetycznego,
b) BHP,
c) przepisów p/poż.
d) czystości w kotłowni

 

 

Skip to content