0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Władze spółki

Zgromadzenie wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. oraz OPEC-BIO Sp. z o.o.

Rada nadzorcza

Sławomir Dąbrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Kowal

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Kopkowski

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd spółki

Jarosław Ronowicz

Prezes Zarządu

Skip to content