0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Załatwianie sparw

Rejestracja spraw:

1. Wszelkiego typu pisma wychodzące, jak przychodzące są rejestrowane w Sekretariacie spółki.
2. Obowiązek przedstawienia pisma do rejestracji dotyczy również tych pism, które docierają do spółki w inny sposób niż za pośrednictwem poczty, lub też są dostarczane przez zainteresowane komórki odbiorcy osobiście.
3. Pisma przychodzące rejestrowane są systemie informatycznym KOM-BOK.
4. Po odpowiednim zarejestrowaniu sprawy oraz załączeniu zeskanowanego oryginału dokumentu przesyłane są one do komórki odpowiedzialnej za realizację sprawy. Oryginał dokumentu odbierany jest przez upoważnione osoby w sekretariacie.
5. Pisma wychodzące podłączane są do sprawy zarejestrowanej w systemie KOM-BOK.
6. Treść pisma opiniowana jest i zatwierdzana przez osoby nadzorujące sprawę i prace komórki.
7. Po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych, poprzez system KOM-BOK treść pisma przesyłana jest do Sekretariatu z informacją dotyczącą: wydruku, wskazania osoby, która winna dokument podpisać oraz realizacji wysyłki.
8. W Sekretariacie zgodnie z w/w informacjami uzyskanymi od komórki prowadzącej sprawę, pismu nadawany jest numer oraz sporządzany jest dokument w wersji papierowej.
9. Po podpisaniu dokumentu, wysyłany jest on adresatowi zgodnie z dyspozycjami osoby nadzorującej realizację sprawy.
10. Wszelka korespondencja wewnętrzna, w tym wszelkie dokonywane uzgodnienia między komórkami, które będą podstawą do wygenerowania dokumentu wychodzącego na zewnątrz, podlegają również obowiązkowi rejestrowemu dokonywanemu w systemie informatycznym KOM-BOK.

 

 

 

Rejestracji nie podlegają dokumenty, których adresatem są:

1. Rada Nadzorcza lub poszczególni członkowie Rady.
2. Organizacje związkowe działające w spółce.
3. Kasa zapomogowo-pożyczkowa.
4. Stowarzyszenia działające w spółce.
5. Oferty reklamowe, szkoleniowe, wydawnicze itp.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content