0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Finanse

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ w 2021 roku uzyskała przychody z tytułu swojej działalności w wysokości 11 880 019,26 zł w tym:

•    85,72% dotyczy działalności podstawowej,
•      0,01% dotyczy działalności pozostałej,
•    14,27% dotyczy działalności operacyjnej i finansowej.

Działalność roku 2021 spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 1 428 559,52 zł.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content