0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Laboratorium

Jesteśmy laboratorium dostarczającym usługi badawcze zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami naszych Klientów. Zadowolenie Klientów jest dla nas najważniejszym celem i dlatego decyduje o kierunku naszego rozwoju, który realizujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Wszystkie działania prowadzone w Laboratorium mają na celu wzrost zadowolenia Klientów z rzetelnie i wiarygodnie wykonywanych usług oraz zapewnienie kompleksowości oferowanych badań.

Uczestniczymy w krajowych badaniach biegłości laboratoriów, w których uzyskujemy wyniki zadowalające.

Zatrudniona w laboratorium kadra posiada wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w zakresie prac laboratoryjnych. Nasi pracownicy ciągle doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach w dziedzinach zgodnych z działalnością Laboratorium.

Potwierdzeniem kompetencji laboratorium do prowadzenia badań zgodnie z wymogami jakościowymi jest uzyskany w maju 2009 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium AB 1040 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres akredytacji laboratorium

Laboratorium stosuje udokumentowane metody badań, takie jak:
– polskie i międzynarodowe normy,
– procedury badawcze własne,
– metody opublikowane przez instytucje naukowo-techniczne.

Cennik usług
Szczegółowe informacje o kosztach oraz metodach wykonywanych badań dostępne są w pod numerem tel. +48 56 45 06 250 od pn. – pt. w godz. 7:00-15:00 lub e-mail: labor@opec.pl

Skip to content