0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Organy spółki

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy spółki
Forma prawna
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991). Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000033543 postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Umowa spółki
Tekst umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością OPEC GRUDZIĄDZ z siedzibą w Grudziądzu.

Tryb działania
Tryb działania spółki określają:
1. Przepisy Kodeksu spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
2. Ustawa o gospodarce komunalnej – ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku
3. Prawo Energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku
4. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 3 stycznia 2022 roku.
5. Umowa spółki stan na dzień 21.12.2023 r.
6. Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności
Szczegółowy przedmiot działalności określa § 6 umowy spółki.

Organizacja
Organizację spółki oraz zasady jej funkcjonowania określają:

1. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 3 stycznia 2022 roku.
2. Regulamin organizacyjny
3. Schemat organizacyjny OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

 

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content