0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Grudziądz przechodzi na lokalne źródła energii

Pożegnanie z węglem
Nazywany „czarnym złotem”, węgiel — jeden z najbardziej popularnych opałów stosowanych w gospodarstwach domowych i energetyce, dziś wskazywany jest za najbardziej szkodliwe dla klimatu źródło energii. Jak doszło do tego, że dziś, kilkusetletnia kariera węgla dobiega końca?


Rola węgla w rozwoju cywilizacyjnym powoli dobiega i musi dobiec końca. Nie tylko z tego względu, że jest zasobem nieodnawialnym, a jego złoża się wyczerpują. Ale przede wszystkim dlatego, że węgiel to bardzo szkodliwy surowiec energetyczny, którego spalanie emituje ogromne ilości szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych. Do powietrza uwalniane są cząstki stałe (PM), dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, zanieczyszczają powietrze i przyczyniają się do pogłębiania zmian klimatu. Problem ten szczególnie dotyczy Polski, która jest jednym z największych w UE emitentów dwutlenku węgla trafiającego do atmosfery w wyniku spalania węgla.
Zgodnie z polityką klimatyczną UE, wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do redukcji CO2, i powinny odejść od spalania węgla najpóźniej do 2030 roku. Obecnie Polska jest jedynym krajem UE, który nie wyznaczył daty odejścia od spalania węgla. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczone powietrze stanowi jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Eksperci biją na alarm, że każdy rok opóźnienia w odejściu od węgla to tysiące przedwczesnych zgonów, nie wspominając o widmie katastrofy ekologicznej.

Coraz mniej węgla w Grudziądzu
W obliczu palących wyzwań ekologicznych oraz ekonomicznych, OPEC GRUDZIĄDZ konsekwentnie inwestuje w technologie redukujące zużycie węgla i poprawiające jakość powietrza. Spółka od kilkunastu lat korzysta z paliwa, w postaci peletu ze słomy i siana, będącego Odnawialnym Źródłem Energii. Obecnie trwa budowa kotła na biomasę agro w postaci luźnej słomy, dzięki któremu zmniejszy się zapotrzebowanie elektrociepłowni o 18 tys. ton węgla, a emisja CO2 zmaleje o 43 tys. ton.
W poszukiwaniu kolejnych alternatywnych bardziej ekologicznych źródeł energii spółka planuje budowę nowoczesnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), która przyczyni się do dalszego obniżenia ilości spalanych paliw kopalnych. Planowana instalacja wykorzystywać będzie potencjał energetycznej resztkowej frakcji palnej RDF z odpadów komunalnych — produkowanej na składowisku odpadów w Zakurzewie na potrzeby sieci ciepłowniczej w Grudziądzu. Takie odpady nie nadają się do recyclingu, a ze względu na wysoką kaloryczność i ograniczenia prawne nie mogą być składowane. Dlatego aktualnie są one oddawane do cementowni, a za ich odbiór trzeba płacić.
Obecnie grudziądzka elektrociepłownia spala w roku około ok. 67 tys. ton węgla. Spółka szacuje, że dzięki wybudowaniu ITPO zużycie węgla zmniejszy się o kolejne 18 tys. ton rocznie, co przyczyni się do dalszego podniesienia jakości powietrza w mieście, a także zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła.

Od uciążliwego problemu do cennego zasobu
Chociaż w Europie od wielu lat funkcjonują nowoczesne zakłady przetwarzające nawet połowę wszystkich odpadów komunalnych na energię, w Polsce ta technologia ciągle jest w fazie rozwoju. Podczas gdy w całej UE działa blisko 500 ITPO, w naszym kraju do tej pory wybudowano zaledwie 9 instalacji. Sytuację może zmienić dostępne dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które dostrzegając zalety i potencjał odpadów jako ekologicznego i znacznie tańszego surowca, przeznaczyło do tej pory 3 mld złotych na budowę nowych ITPO w Polsce. Spółka OPEC będzie się starać, aby część tej kwoty trafiła również do Grudziądza.
Śmieci, podobnie jak węgiel, towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Ale w przeciwieństwie do węgla, którego zasoby się kurczą, produkujemy coraz więcej śmieci. Dzięki nowoczesnej, bezpiecznej technologii, możemy w efektywny i ekologiczny sposób pozbyć się większości odpadów, a jednocześnie odzyskać duże ilości energii na potrzeby ciepłownicze. W ten sposób zalegające do tej pory odpady przestają być uciążliwym problemem, a stają się cennym zasobem, z którego można uzyskiwać energię.
To najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów planety wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. A przejście na mniej emisyjne źródła energii może poprawić nie tylko stan zdrowia, lecz także jakość życia mieszkańców.

Skip to content