0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Rada Społeczna już pracuje

 

W czwartek 14 grudnia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej projektu budowy ITPO w Grudziądzu. Wybrano na nim przewodniczącego i dwóch zastępców oraz przyjęto harmonogram najbliższych prac.
Powołana przez spółkę OPEC GRUDZIĄDZ Rada Społeczna ma stanowić forum umożliwiające wymianę poglądów oraz formułowanie wniosków w kwestiach doradczych i opiniodawczych z zakresu przygotowania, budowy oraz funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Grudziądzu.
Do wyznaczenia swoich przedstawicieli w dziewiętnastoosobowej Radzie Społecznej zostały zaproszone najważniejsze lokalne środowiska, czyli samorząd, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i szkół, najwięksi odbiorcy przemysłowi oraz najbliżsi sąsiedzi OPEC-u.
Przewodniczącym Rady Społecznej został jednogłośnie wybrany pan Krzysztof Wieczorek – zastępca prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. Na jego zastępców wybrano panów, Pawła Liberkowskiego – koordynatora ds. Efektywności Energetycznej w Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. oraz Przemysława Moczyńskiego – kierownika akredytowanego Laboratorium w OPEC-u.
Rada ustaliła, że na najbliższych spotkaniach zapozna się z realiami lokalnej gospodarki odpadowej, odwiedzi Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, a także pozna treść Raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji oraz odbędzie wizytę studyjną w zakładzie ITPO „ProNatura” w Bydgoszczy.
Instalacja planowana przez OPEC ma przekształcać do 40 tys. ton RDF rocznie, co będzie odpowiadało zarówno możliwościom systemu ciepłowniczego, jak i potrzebom lokalnego systemu gospodarki odpadowej, gdyż RDF ma pochodzić z Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. W Polsce z powodu braku podobnych instalacji zagospodarowanie RDF jest nie tylko problematyczne, ale także kosztowne. Minimalne ceny, jakie trzeba zapłacić cementowniom wykorzystującym to paliwo w procesach produkcji cementu i klinkieru, zaczynają się od 400 zł za tonę.
Dzięki wybudowaniu ITPO zużycie węgla przez OPEC GRUDZIĄDZ zmniejszy się o 18 tys. ton rocznie, co przyczyni się do dalszego podniesienia bezpieczeństwa dostaw ciepła dzięki zwiększeniu niezależności od dostaw węgla i przyniesie oszczędności finansowe. Do tego należy doliczyć możliwość zatrzymania środków wydawanych na zagospodarowanie RDF oraz korzyści dla środowiska.

 

Skip to content