0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Zasady kształtowania wynagrodzeń

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016.1202 ze zm.)

Art. 2 ust. 1 „Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą”.

Art. 11 ust. 1 „W spółce, w stosunku do której podmiot określony w art. 1 ust. 1 posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

1) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,

2) uchwała, o której mowa w art. 10,

3) uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3,

4) uzasadnienie, o którym mowa w art. 9 ust. 4

– z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych”.

OPEC-BIO
UCHWAŁA NR 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  OPEC-BIO Sp. z o.o. z dnia 19.04.2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu OPEC-BIO Sp. z o.o.

Uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  OPEC-BIO Sp. z o.o. z dnia 19.04.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-BIO Sp. z o.o. – tekst jednolity przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku.

OPEC-TERMO
Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OPEC-TERMO Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu OPEC-TERMO Sp.  z o.o. – tekst jednolity przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku.

Uchwała nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OPEC-TERMO Sp. z o.o. z dnia 20.04.2017 roku w sprawie zmiany kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej OPEC-TERMO Sp.  z o.o. – tekst jednolity przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content