0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Category

Fundusze UE

Projekt Strzemięcin

I ETAP REALIZACJI PROJEKTU W ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w dniu 29 kwietnia 2013 roku spółka OPEC-SYSTEM przejęła prawa i obowiązki od OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w zakresie realizacji I etapu Projektu pn.: „Budowa i przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej z przyłączami c.o. 2 x...
Read More
1 2 3
Skip to content