0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Energooszczędna dystrybucja w Grudziądzu

10 października 2020 roku Grupa OPEC zakończyła kolejną inwestycję związaną z przebudową miejskiego systemu ciepłowniczego pn. „Energooszczędna dystrybucja w Grudziądzu”. Oddanie do użytku nowych sieci i węzłów cieplnych, wybudowanych na osiedlu Lotnisko Kawalerii Polskiej oraz Kopernika zagwarantuje mieszkańcom Grudziądza bezawaryjne dostawy ciepła na kolejne dziesiątki lat.

Inwestycję rozpoczęto w sierpniu 2018 roku budową 4 węzłów cieplnych na osiedlu Lotnisko. Rok później ruszyły prace przy wymianie osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych. W listopadzie 2019 roku sprzyjająca aura pozwoliła na szybsze rozpoczęcie prac na Osiedlu Kawalerii Polskiej. Na tym osiedlu, podobnie jak na Kopernika, zlikwidowano najstarsze w Grudziądzu, ponad 40-letnie sieci ciepłownicze na rzecz budowy nowych, preizolowanych systemów rur.

System rur preizolowanych składa się z rury stalowej wewnętrznej, pianki izolacyjnej oraz płaszcza ochronnego zewnętrznego. Systemy te wyposażone są w zabezpieczenie alarmowe, którego zadaniem jest wczesne wykrywanie i dokładna lokalizacja wszelkich stanów przedawaryjnych. Dzięki temu odbiorcy ciepła systemowego mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo, nie martwiąc się już awariami czy przerwami w dostawie ciepła.

Dzięki realizacji tej inwestycji spółka OPEC GRUDZIĄDZ zmodernizowała i wybudowała 115 indywidualnych węzłów cieplnych, w tym 88 węzłów na samym Osiedlu Lotnisko oraz zmodernizowała łącznie ponad 14,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych.

Prace budowlane zadania „Energooszczędna dystrybucja w Grudziądzu” zostały ukończone przed planowanym terminem wyznaczonym na koniec października 2020 roku. Sprawa realizacja tak dużej inwestycji to zasługa doświadczonych Wykonawców: GPEC Serwis z Gdańska oraz Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM z Torunia. Serdeczne podziękowania należą się także lokalnej społeczności osiedli, za cierpliwość i zrozumienie czasowych niedogodności oraz administracjom osiedlowym za dobrze układającą się współpracę.

Systematycznie rozwijająca się infrastruktura ciepłownicza w Grudziądzu to większy zasięg dostaw ciepła oraz większe możliwości przyłączeniowe dla nowych odbiorców. Całkowity koszt projektu wyniósł 44.598.044,24 zł, z czego 24.041.834,37 zł to udział dofinansowania.

Projekt „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” został realizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.05.00-00-0002/17 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Skip to content