0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

SPOTKANIE W SPRAWIE ITPO

W środowe popołudnie (28.02.2024 roku) w Marinie Grudziądz odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące planowanej inwestycji ITPO dla Grudziądza.

Dlaczego projekt budowy instalacji jest szansą na ustabilizowanie cen za ciepło i wywóz odpadów i czy jest on bezpieczny dla  mieszkańców Grudziądza i środowiska naturalnego? Na te i inne ważne pytania odpowiadali przedstawiciele planującej przedsięwzięcie firmy OPEC GRUDZIĄDZ: Marek Dec Prezes Zarządu, Mirosław Radecki Wiceprezes Zarządu, Martyna Balcerowska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Przemysław Moczyński Kierownik Laboratorium, Marek Jopp Specjalista ds. marketingu i promocji,  a także ekspert zewnętrzny dyrektor Aleksander Sobolewski z Instytutu Technologii Paliw i Energii.

Spotkanie informacyjne składało się z dwóch części: prezentacji oraz pytań z publiczności. Przedstawiciele firmy OPEC GRUDZIĄDZ przedstawili uczestnikom najważniejsze założenia planowanej inwestycji oraz szczegółowe założenia raportu oddziaływania na środowisko dla ITPO. Zadaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest ustalenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (w tym mieszkańców Grudziądza). Według autorów raportu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

W drugiej części spotkania głos został oddany uczestnikom, którzy mieli możliwość zadawać pytania i poruszyć najbardziej interesujące ich kwestie. W trakcie trwającej ponad dwie godziny dyskusji poruszonych zostało wiele istotnych wątków, począwszy od wpływu planowanej instalacji na środowisko i ludzi, a skończywszy na wyzwaniach lokalnej gospodarki odpadowej w kontekście rosnących cen. Przedstawiciele OPEC GRUDZIĄDZ zapewnili o swojej gotowości do kontynuacji spotkań i dialogu z wszystkimi mieszkańcami Grudziądza.

Mieszkańcy zostali również poinformowani o trwających konsultacjach społecznych, możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją a także zgłaszania swoich uwag. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele mediów lokalnych.

Zachęcamy do obserwowania strony ITPO dla Grudziądza, na którym publikujemy aktualne informacje dotyczące planowanej inwestycji. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

    

Skip to content