0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Taryfa dla ciepła

Lorem ipsum

Do podstawowych pozycji cen i stawek opłat należą:

 1. opłata za zamówioną moc cieplną
 2. opłata zmienna za ciepło
 3. cena nośnika ciepła
 4. opłata stała za usługi przesyłowe
 5. opłata zmienna za usługi przesyłowe

Opłaty z pozycji od 1 do 3 oblicza PEC S.A. według wzorów podanych w taryfie dla ciepła, na podstawie cen ustalonych w zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia X (PGE EC-LW) i X Sp. z o.o. (EC-MT). Wynika to z faktu zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego w X przez dwa źródła ciepła. Opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4 i 5) ustala PEC S.A. na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem.

Na podstawie cen i stawek PEC S.A. ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.
W oparciu o wymienione opłaty zarządcy lub administracje ustalają koszty zakupu ciepła i rozliczają je w opłatach pobieranych od osób użytkujących lokale mieszkalne lub użytkowane przez inne osoby nie będące odbiorcami.

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

 1. rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 9 095,21 zł/MW, m-c (od 20 lipca 2020 r.)
 2. opłata zmienna za ciepło: 29,13 zł/GJ (od 20 lipca 2020 r.)
 3. cena nośnika ciepła: 9,07 zł/m3 (od 20 lipca 2020 r.) oraz opłaty ustalone przez PEC w taryfie dla ciepła PEC 2020 (opłaty netto): (od 27 lutego 2020 r.)
 4. rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe
  1. grupa G1: 1 855,32 zł/MW, m-c
  2. grupa G2I: 2 924,04 zł/MW, m-c
  3. grupa G2G: 2 729,99 zł/MW, m-c
  4. grupa G3: 3 656,28 zł/MW, m-c
 5. opłata zmienna za usługi przesyłowe
  1. grupa G1: 10,83 zł/GJ
  2. grupa G2I: 14,31 zł/GJ
  3. grupa G2G: 12,11 zł/GJ
  4. grupa G3: 15,16zł/GJ

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skip to content