0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Władze

Zarząd

  • Marek Kowalski – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

  • Artur Kowalski – Przewodniczący Rady
  • Jacek Kowalski – Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Jarosław Kowalski  – Sekretarz Rady
  • Grzegorz Kowalski – Członek Rady
  • Irena Kowalska –  Członek Rady

Walne zgromadzenie

  • Gmina X reprezentowana przez Prezydenta Miasta X
Skip to content