0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu – Top Inwestycją Komunalną 2020

Miło nam poinformować, że realizowany przez OPEC GRUDZIĄDZ projekt „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” znalazł się pośród 25 inwestycji polskich samorządów nominowanych do konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020. Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie awaryjności, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.

W wyniku realizacji projektu w latach 2018-2020 zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami na obszarach osiedle Mniszek i osiedle Kopernika oraz wysokoparametrowa osiedlowa rozdzielcza sieć ciepłownicza wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z Wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i Wymiennikowni II (ul. Jackowskiego 40) zlokalizowanych w obrębie osiedla Strzemięcin. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na modernizację węzłów cieplnych na osiedlach: Mniszek, Kopernika i Strzemięcin.

PLANOWANE EFEKTY:
•    10,3 km przebudowanej sieci ciepłowniczej,
•    114 węzłów cieplnych zmodernizowanych i wybudowanych,

•    zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 16 611 GJ/rok,
•    redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 1 928 MgCO2/rok,
•    redukcja pyłów w ilości 1,3 MgCO2/rok.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 21.445.088,02 PLN

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 12.298.673,07 PLN

UDZIAŁ DOFINANSOWANIA : 72,22% wydatków kwalifikowanych

I ETAP REALIZACJI PROJEKTU – O/M KOPERNIKA:

II ETAP REALIZACJI PROJEKTU – O/M STRZEMIĘCIN:III ETAP REALIZACJI PROJEKTU – O/M MNISZEK:

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.05.00-00-0002/16 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Skip to content