0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Day

19 grudnia, 2023

Rada Społeczna już pracuje

  W czwartek 14 grudnia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej projektu budowy ITPO w Grudziądzu. Wybrano na nim przewodniczącego i dwóch zastępców oraz przyjęto harmonogram najbliższych prac. Powołana przez spółkę OPEC GRUDZIĄDZ Rada Społeczna ma stanowić forum umożliwiające wymianę poglądów oraz formułowanie wniosków w kwestiach doradczych i opiniodawczych z zakresu przygotowania, budowy oraz...
Read More
Skip to content